Προπονήσεις ποδηλασίας αγωνίσματος δρόμου.

Οι προπονήσεις είναι εβδομαδιαίες και γίνονται κατόπιν ραντεβού.Αναφέρονται για το άθλημα του δρόμου.Στις προπονήσεις μας χτίζεται η αντοχή η τεχνική, η οδήγηση μέσα σε γκρουπ.

Προπονήσεις ποδηλασίας αγωνίσματος m.t.b.

Οι προπονήσεις είναι εβδομαδιαίες και γίνονται κατόπιν ραντεβού.Αναφέρονται για το άθλημα του m.t.b.Στις προπονήσεις μας χτίζεται η αντοχή η τεχνική, η οδήγηση μέσα σε γκρουπ.