🇬🇷..Αναγνωρισμένος προπονητής της U.C.I (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας).WADA certification (Παγκόσμιος οργανισμός αντιντόπινγκ).Επίσης είμαι Spinning indoor cycling instructor της Schwinn και TRX trainer.

Οι παροχές μου είναι οι εξής:

Προπονήσεις για αρχάριους & παιδιά .Ανάληψη καθηκόντων σε ήδη υπάρχουσες η νέες ποδηλατικές ακαδημίες και ομάδες, με έμφαση στην ποδηλασία δρόμου και Mtb.

Παρακολούθηση της προπονητικής εξέλιξης σε μηνιαία & ετήσια βάση.

Ειδικά προσαρμοσμένα προπονητικά προγράμματα είτε για group , ομάδες είτε μεμονωμένα για κάθε αθλητή.

Προγραμματισμός των αγώνων και προετοιμασία πριν κατά την διάρκεια και μετά από αυτούς.

Θεωρία και πρακτική κατά την προπόνηση και τον αγώνα.

Προπόνηση με συνοδεία μηχανής προσαρμοσμένη για group αλλά και για έναν προς έναν.

Προπονήσεις στο γυμναστήριο ή και εκτός με βάρη και TRX.

TEST.

Διατροφικές συμβουλές.

Καθοδήγηση spinning indoor cycling σε γυμναστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο:6951089755,ή στείλτε e-mail στο :m1ucicoach@gmail.com

..................................................................................................................................

🇬🇧..U.C.I Certified Coach (Union Cycliste Internationale).WADA certification,Schwinn Spinning indoor cycling instructor and TRX trainer and my benefits are as follows:

Training for beginners & children. Take on tasks at existing or new cycling academies and teams, with emphasis on road cycling and Mtb.

Tracking training on a monthly & annual basis.

Specially tailored training programs for either groups, groups or individually for each athlete.

Schedule racew and events and prepare them before and after them.

Theory and practice during training and struggle.

Motor pacing coaching guided for group and one for one.

Workouts in the gym or even out with weights and TRX.

TEST.

Nutritional advice.

Guiding spinning indoor cycling in gyms.

For more information, please call: 6951089755, or send an e-mail to: m1ucicoach@gmail.com